Ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ή   Ε σ π ε ρ ί δ α

Παρακολούθηση εξ’ αποστάσεως


making RE-making


16  Απριλίου 2021  /  Ώρα έναρξης 17:00

about         program        presentations          contactΤο  Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών  και το Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής διοργανώνουν Επιστημονική Εσπερίδα με τίτλο “Making/Re-making”.

Η εκδήλωση έχει ως αφετηρία την ευρύτερη έννοια του making, ως «πράττειν»,  μέσα από ένα εύρος προσεγγίσεων, που ξεκινά από την αρχιτεκτονική και εικαστική σύνθεση και φτάνει μέχρι την κατασκευή, εστιάζοντας ειδικότερα στις έννοιες της αναδημιουργίας, του επανασχεδιασμού και της ανακατασκευής, ως εναύσματα για τη θεώρηση του χώρου.  

Στόχος είναι να αναδειχθούν διαφορετικές πλευρές  του “re-making” ως ένα  ψηφιδωτό χωρικών προθέσεων και επιστημονικών εκδοχών, που διαμορφώνουν ένα πεδίο συνάντησης μεταξύ μηχανικών  και εικαστικών δημιουργών. Υπό αυτό το πρίσμα, το “πράττειν” μεταλλάσσεται από όχημα υλοποίησης σε παραγωγικό μηχανισμό, που ενεργοποιεί αφηγήσεις, αναδεικνύει συλλογικότητες, ανακαλεί μνήμες και παράγει απρόσμενους συνειρμούς και εμπειρίες του χώρου.Registration/Φόρμα εγγραφής : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJYm8h3aVGgG2Ovln2rWf3dr9h2g_n4J3eF6mhE-6RGZF-hg/viewform?usp=sf_link